Q-HOOK

Q-HOOK

  • Mã SP : SKU00072
  • MÔ TẢ :

‘Q’ có nghĩa là nhanh chóng. Đây là dụng cụ đo góc xương cằm khẩn cấp trên tay cầm mà chỉ cần có da để tiếp cận. Tốt nhất nên giữ nó gần đó trong thời gian khởi mê và duy trì gây mê bất tỉnh để giải cứu đường thở bị tắc nghẽn nếu cần.

HOTLINE: 0981 368 721
‘Q’ có nghĩa là nhanh chóng. Đây là dụng cụ đo góc xương cằm khẩn cấp trên tay cầm mà chỉ cần có da để tiếp cận. Tốt nhất nên giữ nó gần đó trong thời gian khởi mê và duy trì gây mê bất tỉnh để giải cứu đường thở bị tắc nghẽn nếu cần.
 
Đặc trưng:
 
  • Cầm tay hoặc gắn trên bàn
  • Bộ ghép nối nhanh sửa chữa Tricorn để gắn vào Cánh tay Feldman
  • Có Kẹp thanh tròn để gắn linh hoạt hơn vào Cánh tay Feldman

Sản phẩm cùng nhóm